Zondagavond ontsnapte een groep jongeren aan een busongeval wanneer bleek dat de chauffeur in slaap viel en de bus begon te slingeren. Gelukkig was er een tweede chauffeur aan boord die vlug en kundig ingreep.

De wetgeving in verband met de rij- en rusttijden stelt dat de chauffeur slechts 9 uur per dag mag rijden. Hij mag slechts 4u30 ononderbroken rijden, dan is hij verplicht om minimum 45 minuten te rusten. Wanneer er sprake is van een rit met 2 chauffeurs beschikken zij over een maximale diensttijd van 21 uur en dienen ze een minimale rust van 9 uur te nemen.

Deze reglementering is nuttig, het voorkomt dat chauffeurs te lang aan één stuk achter het stuur zitten. Internationaal onderzoek wijst uit dat lange rijtijden niet alleen invloed hebben op het al dan niet indommelen van de chauffeur, maar ook een negatief effect heeft op zijn gemoedstoestand en op zijn reactie- en beslissingsvermogen.

“Internationaal onderzoek wijst uit dat lange rijtijden niet alleen invloed hebben op het al dan niet indommelen van de chauffeur, maar ook een negatief effect heeft op zijn gemoedstoestand en op zijn reactie- en beslissingsvermogen.”

Hedendaagse technologie kan de chauffeur helpen om alert te blijven achter het stuur. Er zijn reeds enkele perfomante systemen op de markt die op basis van stuurgedrag de chauffeur kunnen waarschuwen voor hij in slaap valt of afgeleid wordt. Amerikaanse onderzoekers concludeerden onlangs nog dat het observeren van stuurgedrag de meest belovende resultaten opleverde. Door het investeren in deze soort systemen kunnen ook andere factoren die op de alertheid van de chauffeur inspelen getackeld worden en blijft de sector opkomende vermoeidheid altijd één stap voor

We merken dat busbedrijven vandaag zeker bereid zijn om te innoveren. De Belgische Federatie voor Autobussen en Autocars FBAA steunt ook alle veiligheidsinitiatieven in de sector.

Maar, daar hangt vanzelfsprekend ook een heftig prijskaartje aan vast. De transportsector krijgt reeds subsidies indien zij investeren in systemen die wegveiligheid bevorderen. Misschien wordt het wel eens tijd om te evalueren of dit ook niet voor de bussector mogelijk is?

Jelle van Winckel is bus- en autocarexpert en zaakvoerder bij Ario, een bedrijf dat in samenwerking met de bussector innovatieve oplossingen ontwikkelt voor sectorgerelateerde problemen.

Leave a Reply

All rights reserved Salient.